50.00

€ 42.50

– Réduction valable jusqu’au 20 décembre 2021. Prix du livre après cette date : 50,00 €

– Korting gelding t/m 20 december 2021. Prijs van het boek na die datum: € 50,00.

Prix TVA 9% incluse – Prijs inclusief 9% BTW

OM ENKELE PAGINA’S VAN HET WOORDENBOEK TE RAADPLEGEN, KLIK OP DE LINK HIERONDER / POUR CONSULTER QUELQUES PAGES DU DICTIONNAIRES, CLIQUER SUR LE LIEN CI-DESSOUS

Woordenboek Frans / Nederlands – Nederlands / Frans. Behandelt de Franse en de Nederlandse woordenschat van het Droit de la vente (meubles-immeubles) / Kooprecht (roerende en onroerende zaken)

Auteur:
Mr. David Brunand, jurist in het Franse recht, beëdigd vertaler, docent juridisch Frans bij verschillende Nederlandse vertaal- en taleninstituten.

Droit des contrats, des obligations et de la vente (mobilière/immobilière) / Contractenrecht, verbintenissenrecht en (ver)kooprecht (roerende en onroerende zaken)– © 2021

ISBN: 90-806978-8-5

Liever niet per creditcard/via het internet bestellen?
Vul dan het bijgevoegde formulier in (klik op de link) en mail het ons. Wij sturen u dan de bijbehorende factuur. Na betaling verzenden wij direct de betreffende boeken.

Vous ne souhaitez pas payer par carte de crédit/commander sur Internet?
Remplissez alors le formulaire (cliquez sur le lien) et envoyez-le nous par e-mail. Nous vous adresserons la facture correspondante. Après paiement de celle-ci nous vous enverrons sans délai les livres commandés.

Binding: Stevige metalen draad bindruggen waardoor het (woorden)boek geheel plat kan worden geopend en zodoende eenvoudig kan worden geraadpleegd.

Reliure : Spirale métallique résistante permettant d’ouvrir le livre/dictionnaire à plat et, ainsi, de le consulter aisément.

Artikelnummer: ISBN: 90-806978-8-5 Categorie:
Bestel 5 (woorden)boeken of meer en geniet van een korting van 7,5%
Bestel 20 boeken of meer en geniet van een korting van 15 %
DROIT DES CONTRATS, DES OBLIGATIONS ET DE LA VENTE / CONTRACTENRECHT, VERBINTENISSENRECHT EN KOOPRECHT