DHB Office (hierna ook als “wij” of “ons” aangewezen) respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de Europese algemene verordening gegevensbescherming (hierna “GDPR”).

Dit privacyverklaring is op 8 februari 2019 voor het laatst bijgewerkt. We mogen dit privacyverklaring eenzijdig wijzigen of bijwerken door deze pagina te wijzigen. Zorg er dus voor dat u deze pagina van tijd tot tijd raadpleegt. Wanneer wij inhoudelijke wijzigingen in dit privacyverklaring zullen aanbrengen, dan zullen wij u hierover informeren door deze duidelijk kenbaar te maken op onze website.

In dit Privacyverklaring leggen we uit:

 • welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe;
 • voor welke doeleinden en op welke gronden wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • hoelang we uw persoonsgegevens bewaren;
 • met wie we uw persoonsgegevens delen;
 • hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
 • de rechten die u heeft als betrokkenen;
 • het gebruik dat we maken van cookies;
 • hoe u contact met ons kunt opnemen.

PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonsgegevens die we verwerken, kunnen zijn:

 • Basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, voorvoegsel, titel, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere persoonsgegevens die u vermeldt in een bestelformulier / e-mail / bericht, enz.;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Gegevens met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres;
 • Gegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt voor het kopen van boeken, het bijwonen van evenementen of vergaderingen;
 • Alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt of die we kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de hieronder uiteengezette redenen.

We verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze gegevens aan ons hebt verstrekt. U kunt bijvoorbeeld gegevens verstrekken bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door uw gegevens op onze website in te voeren (door een bestelling te plaatsen / door een bestelformulier in te vullen), door ons uw visitekaartje te geven bij het betalen van uw bestelling.

DOELEINDEN EN JURIDISCHE GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

DHB Office kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze boeken te verkopen en te leveren;
 • Om onze diensten te verlenen;
 • Om te voldoen aan onze verplichtingen uit de vigerende wet- en regelgeving;
 • Voor marketing- en bedrijfsontwikkelingsactiviteiten, zoals nieuwsupdates, uitnodigingen voor onze evenementen en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kunnen zijn;
 • Om uw inschrijving op een van onze evenementen af ​​te handelen;
 • Om statistieken te genereren met betrekking tot het gebruik van de website en / of om de website te analyseren en te verbeteren.

We verwerken uw persoonsgegevens op een of meer van de volgende wettelijke gronden:

 • Uitvoering van een (verkoop) contract;
 • Naleving van een wettelijke verplichting;
 • Legitieme belangstelling;
 • Uw toestemming.

BEWAARTERMIJN

DHB Office slaat uw persoonsgegevens niet langer op dan nodig is om de doeleinden te bereiken die in dit Privacyverklaring worden genoemd of om te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.

DELEN MET ANDEREN

DHB Office kan uw persoonsgegevens met derden delen voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacyverklaring. Het kan gaan om – maar is niet beperkt tot – de volgende personen:

 • Derden die relevant zijn voor de diensten die wij leveren, zoals onlinebetalingsbedrijven (Mollie …), zodat u uw online betaling kunt verrichten, postbedrijven (zodat wij uw bestelling af kunnen leveren), regelgevende instanties en overheidsinstanties;
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacyverklaring, zoals IT-providers, aanbieders van communicatiediensten of andere leveranciers aan wie we bepaalde ondersteunende services uitbesteden.

We zullen uw persoonsgegevens alleen overdragen aan bovengenoemde derde partijen voor de doeleinden en om de juridische redenen die in dit privacyverklaring worden genoemd.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens overdragen, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. DHB Office is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

VEILIGHEID

DHB Office heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om een ​​passend beveiligingsniveau te waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met info@dhboffice.nl

UW RECHTEN

Als betrokkene hebt u een aantal door de wet beschermede rechten:

 • Recht van toegang. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen om toegang te krijgen tot de op u betrekking hebbende persoonsgegevens;
 • Het recht op rectificatie of correctie van uw persoonsgegevens als deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin we verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze uit de wet en regelgeving voortvloeiende verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of om beperking van de verwerking te vragen. Er kunnen echter omstandigheden zijn waarin we wettelijk gerechtigd zijn om uw verzoek te weigeren;
 • Het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • Het recht om uw toestemming in te trekken. Ook hier zijn er omstandigheden waarin wij het recht hebben om door te gaan met het verwerken van uw gegevens, met name als de verwerking vereist is om aan onze uit de wet en regelgeving voortvloeiende verplichtingen te voldoen.

COOKIES

DHB Office maakt gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er rekening mee dat dit van invloed kan zijn op de functionaliteit van de website.

De website gebruikt geen tracking-cookies of advertentiecookies.

Meer informatie over cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org

CONTACT

Als u meer informatie nodig heeft of vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan schriftelijk contact met ons op via:

dhb.office@wxs.nl of DHB Office, Hoofdweg 53, 1058 AX Amsterdam, Nederland.