30.00

Price 6% VAT included – Prijs inclusief 6% BTW

Woordenboek. Behandelt de Franse en de Nederlandse woordenschat van het Droit du travail / Arbeidsrecht.

Auteur:
mr. David Brunand, jurist in het Franse recht, beëdigd vertaler, docent juridisch Frans bij verschillende  Nederlandse vertaal- en taleninstituten

Droit du travail / Arbeidsrecht © 2003

ISBN: 90-806978-6-9

Liever niet per creditcard/via het internet bestellen?
Vul dan het bijgevoegde formulier in (klik op de link) en mail het ons. Wij sturen u dan de bijbehorende factuur. Na betaling verzenden wij direct de betreffende boeken.

Vous ne souhaitez pas payer par carte de crédit/commander sur Internet?
Remplissez alors le formulaire (cliquez sur le lien) et envoyez-le nous par e-mail. Nous vous adresserons la facture correspondante. Après paiement de celle-ci nous vous enverrons sans délai les livres commandés.

Binding: Stevige metalen draad bindruggen waardoor het (woorden)boek geheel plat kan worden geopend en zodoende eenvoudig kan worden geraadpleegd.

Reliure : Spirale métallique résistante permettant d’ouvrir le livre/dictionnaire à plat et, ainsi, de le consulter aisément.

SKU: ISBN: 90-806978-6-9 Category:
Bestel 5 (woorden)boeken of meer en geniet van een korting van 7,5%
Bestel 20 boeken of meer en geniet van een korting van 15 %
DROIT DU TRAVAIL / ARBEIDSRECHT