40.00

Prix TVA 6% incluse – Price 6% VAT included

Het boek is een onmisbaar instrument voor alle vertalers die op het gebied van erfrecht (willen) vertalen. Het boek bevat de vertaling in het Frans van verschillende Nederlandse documenten (verklaringen van erfrecht, testamenten…) en Boek 4, Titel 4 (Uiterste willen) Afdeling 1 en 2 van het Burgerlijk wetboek. Achter in het boek vindt u bovendien een trefwoordenregister waarmee meer dan 250 belangrijke begrippen van het erfrecht in context kunnen worden gezocht.

Auteur:
mr. David Brunand, jurist in het Franse recht, beëdigd vertaler, docent juridisch Frans bij verschillende Nederlandse vertaal- en taleninstituten.

Modèles de traduction: Droit des successions/Erfrecht (verklaringen van erfrecht, testamenten… /Actes de notoriété, testaments…)

ISBN: 

Liever niet per creditcard/via het internet bestellen?
Vul dan het bijgevoegde formulier in (klik op de link) en mail het ons. Wij sturen u dan de bijbehorende factuur. Na betaling verzenden wij direct de betreffende boeken.

Vous ne souhaitez pas payer par carte de crédit/commander sur Internet?
Remplissez alors le formulaire (cliquez sur le lien) et envoyez-le nous par e-mail. Nous vous adresserons la facture correspondante. Après paiement de celle-ci nous vous enverrons sans délai les livres commandés.

Binding: Stevige metalen draad bindruggen waardoor het (woorden)boek geheel plat kan worden geopend en zodoende eenvoudig kan worden geraadpleegd.

Reliure : Spirale métallique résistante permettant d’ouvrir le livre/dictionnaire à plat et, ainsi, de le consulter aisément.

SKU: ISBN: Category:
Bestel 5 (woorden)boeken of meer en geniet van een korting van 7,5%
Bestel 20 boeken of meer en geniet van een korting van 15 %
MODÈLES DE TRADUCTION : Droit des successions/Erfrecht